Nick Seryakov
Available for freelance

Portfolio

Logotypes

Logotypes: Pho
21 0

Pho

Vietnamese restaurants and food

6/23/2012, , ,
Logotypes: ShareChick
14 0

ShareChick

Logo for a sharing service

2/9/2012, , ,
Logotypes: Fotomatic
30 4

Fotomatic

Logo concept for a photo service

9/24/2011, , ,

Websites

Websites: EXcaliberpc
0 0

EXcaliberpc

Online retailer website

3/3/2015, , ,
Websites: HashtagTravels
2 0

HashtagTravels

Travel booking website

12/10/2014, , ,
Websites: Acronis Logo
5 0

Acronis Logo

Promotional website

3/17/2014, , ,

Icons

Icons: ShareChick
6 0

ShareChick

Social icons for a sharing service

5/3/2012, , ,
Icons: Microstorm
12 0

Microstorm

Icons for back-end application

10/19/2011, , ,
Icons: Excaliberpc
10 0

Excaliberpc

Icons for an online store

1/16/2008, , ,

Illustrations

Illustrations: Apple
5 0

Apple

Fruit illustration made with Photoshop

3/10/2003, , ,
Illustrations: Watermelon
5 0

Watermelon

Fruit illustration made with Photoshop

3/12/2003, , ,
Illustrations: Lemon
4 0

Lemon

Fruit illustration made with Photoshop

3/13/2003, , ,